Foreldretvister

I foreldretvister (tidligere kalt barnefordeling) bistår vi foreldre i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Vi kan blant annet gi rådgivning, bidra til å finne utenrettslige løsninger, utarbeide foreldreavtaler og ved behov bringe saker inn for domstolen. Som advokat i foreldretvister er vår oppgave blant annet å bidra til å holde konfliktnivået nede og sikre at avgjørelser er til barnets beste.

Dersom du har spørsmål eller ønsker vår bistand i en foreldretvist, ta kontakt via telefon, mail eller vårt kontaktskjema på forsiden av hjemmesiden. Vi tar da snarlig kontakt med deg.