Om Advokat Cleve

Advokat Caroline L. Cleve

Caroline Langangen Cleve er advokat og eier av Advokatfirmaet Cleve AS.

Advokat Cleves spesialområde er barnevernsrett, men hun har også arbeidserfaring og kompetanse innen andre rettsområder, herunder foreldretvister og strafferett.

I tillegg til å være advokat, er Cleve utdannet barnevernspedagog, og hun har over 15 års arbeidserfaring på barnevernsfeltet. Hun har jobbet «på alle sider av bordet», og med sin inngående forståelse av faget kan du være sikker på at du får en trygg og profesjonell barnevernsadvokat.

Før Cleve startet egen advokatpraksis jobbet hun som nemndleder i Barneverns- og helsenemnda, som politiadvokat og som advokatfullmektig i det private.

Hun har også arbeidet som fagkoordinator på barne- og familieseksjonen hos Statsforvalteren, der hun blant annet førte tilsyn med de kommunale barneverntjenestene. Videre har hun jobbet i barnevernstjenesten, på barnevernvakt, som miljøterapeut på flere barnevernsinstitusjoner, og på institusjon for enslige, mindreårige asylsøkere.

Advokat Cleve har i tillegg vært veileder og sensor for studenter som skriver masteroppgaver i barne-/barnevernsrett ved juridisk fakultet i Oslo.

Cleve påtar seg hovedsakelig oppdrag i barnevernssaker og straffesaker (forsvarer/bistandsadvokat), men bistår også i foreldretvister og andre saker ved ledig kapasitet og etter nærmere avtale.

I saker som involverer barn har Cleve alltid fokus på barnets beste. Hun har en grunnholdning om at denne type saker som utgangspunkt bør søkes løst på lavest mulig nivå, blant annet gjennom mekling og dialog. Minst mulig konflikt er som regel det beste for barna. Når det ikke er mulig bistår Cleve sine klienter i rettslige prosesser i nemnder og domstoler.

Når du velger advokat Cleve velger du en advokat med faglig tyngde som jobber for deg og din sak, og som gir deg god informasjon og ærlige vurderinger underveis. Advokat Cleve er grundig i sitt arbeid og hun er opptatt av å være en trygg støtteperson, og en pålitelig og handlekraftig advokat for sine klienter. Dette gjør hun bla. ved å være tilgjengelig, vise medmenneskelighet og empati, lytte, forstå og handle når det trengs.

Cleve har et særlig engasjement for barn og unges rettigheter, og hun er opptatt av at det offentlige legger til rette for barnevennlige prosesser der barn får medvirke i egen sak, og får tilpasset informasjon som de kan forstå.

Første samtale med advokat Cleve er alltid gratis.

Dersom du ønsker en gratis samtale, ta kontakt via tlf, e-post eller vårt kontaktskjema for å avtale tid:

Telefon: 92 77 63 04