Priser og vilkår

I mange saker koster det ikke noe å få hjelp fra oss. Dette er fordi man ofte har krav på fri rettshjelp i blant annet barnevernssaker og straffesaker.

I saker som ikke dekkes av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp har vi konkurransedyktige priser. Vår veiledende timesats er i dag på mellom kroner 1875 og kroner 2500 inkludert mva.

Vi forbeholder oss retten til å inngå avtale om både lavere og høyere timesats . Avtalt timesats vil fremgå av oppdragsbekreftelsen og avhenger bla. av sakens kompleksitet, art, tidsbruk mv.

Eventuelle reisekostnader og utlegg i tilknytning til saken kommer i tillegg.

Første samtale med oss er alltid gratis, og det koster ingenting første gang du tar kontakt. Advokatfirmaet Cleve tilbyr en uforpliktende samtale på inntil 30 minutter innenfor våre fagområder.

I første samtale får du mulighet til å fortelle oss om din sak, slik at vi kan svare på eventuelle spørsmål og vurdere om det er noe vi kan bistå med videre. Vi vil også vurdere om du har krav på fri rettshjelp, om vi har kapasitet til å påta oss et eventuelt oppdrag, og om vi tror vi er rett advokat for deg.

Et oppdrag er ikke akseptert av oss før oppdragsbekreftelse er signert og datert av ansvarlig advokat. Advokatfirmaet Cleve har således ikke plikt til å foreta seg noe eller følge opp saken din før signert oppdragsbekreftelse foreligger.

Dersom du har spørsmål eller ønsker vår bistand, ta kontakt via telefon, mail eller vårt kontaktskjema på forsiden av hjemmesiden. Vi tar da snarlig kontakt med deg.