Straff

I straffesaker bistår vi som bistandsadvokat og forsvarer på ethvert trinn av saken; enten du er fornærmet, mistenkt, siktet eller tiltalt for en straffbar handling. Vi bistår blant annet gjennom deltakelse i avhør hos politiet, og ved representasjon i domstolene.

Hvis du er under etterforskning bør du rådføre deg med en forsvarer så tidlig som mulig, og helst før du avgir politiforklaring. Dette er viktig for å sikre at dine rettigheter ivaretas under etterforskningen, og at du forstår hva du er mistenkt for og har innsyn i bevisene mot deg før du avgir forklaring.

I mange straffesaker vil du ha krav på gratis bistandsadvokat/forsvarer (fri rettshjelp), og du trenger da ikke å betale noe selv.

Dersom du har spørsmål eller ønsker vår bistand i en straffesak, ta kontakt via telefon, mail eller vårt kontaktskjema på forsiden av hjemmesiden. Vi tar da snarlig kontakt med deg.